Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ισολογισμός 2012

Την 3-7-2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 18362  η από  3.7.2013 αίτηση / δήλωση της ιστοσελίδας (www.sigmafilm.gr) της Εταιρείας με επωνυμία «ΣΙΓΜΑ ΦΙΛΜ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ», το διακριτικό τίτλο «ΣΙΓΜΑ ΦΙΛΜ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 86743002000

 

Κάντε κλικ για προβολή του Ισολογισμού 2012.